Teletıp Nedir? Telesaağlı İle Arasındaki Fark Nedir?

Tıbbi tedavinin yüz yüze yapılmasının daha iyi olduğu söyleniyor. Ancak üzücü olan gerçek şu ki, kırsal kesimde ikamet eden birçok insan, bir sağlık kuruluşundan çok uzakta yaşadıkları için bizzat tıbbi tedavi alamamaktadır. Telesağlık video konferans çözümleri, doktorların ve hastaların nerede olurlarsa olsunlar randevu için seyahat etmeye gerek kalmadan görüşmelerini sağlar.

Sağlık profesyonelleri de bu teknolojiyi kırsal kesimde yaşayan uzak hastaları karşılamak için geliştirdi. Ancak zamanla, daha büyük resim tıp uzmanları ve ABD hükümeti tarafından görüldü. Sağlık sorunları olan metropollerle tanışma ve tıbbi hizmet ve hasta sağlık bilgisi alışverişinde bulunarak sağlık tedavisine uyum sağlama fırsatı hayata geçirildi.

Teletıp nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) teletıp için “uzaktan tedavi” diyor. Hastalara uzaktan sağlık hizmetleri sağlamak için telekomünikasyon teknolojilerini ve bilgi sistemlerini kullanıyor. Doktorlar, görüntü aktarımı, video randevuları ve uzaktan tıbbi teşhis için teletıp kullanır.

Bugün, insanların artık bir uzmanla bakım aramak için yüz yüze randevu almaları beklenmiyor. Güvenli video ve ses bağlantılarının kullanılması, doktorların tedaviye sınırlı erişimi olan bölgelerde yaşayan insanları tedavi etmelerini sağlar.

Telesağlık nedir?

“Uzun mesafeli klinik sağlık hizmetlerini, hasta ve profesyonel sağlık eğitimini, halk sağlığı ve sağlık yönetimini desteklemek ve teşvik etmek için elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılması.” HealthIT.gov tarafından telesağlık için bir tanımdır.

Bu kavram teletıp gibi görünse de aradaki fark önemlidir. Teletıptan farklı olarak telesağlık, idari toplantılar, sürekli tıp eğitimi ve doktorların eğitimi gibi klinik olmayan olayları da kapsar. Telesağlık belirli bir hizmet değil, hasta bakımı ve eğitiminin sunumunu iyileştirmeye yönelik bir yöntemler topluluğudur.

Genel olarak, tele-sağlık bütünsel bir terim olarak görülebilir çünkü teletıp ve telebakım bunun bir parçasıdır.

Teletıp ve Telesağlık

Teletıp ve telesağlık terimleri, sağlık alanında bireyler arasında çok fazla tartışmayı beraberinde getirmektedir. Bu anlaşmazlığın bir açıklaması, kelimelerin kendilerinin farklı anlamlarından kaynaklanmaktadır. Çoğu araştırmacı teletıpın hekim odaklı olduğunu ve telesağlığın tüm sağlık çalışanlarını kapsadığını iddia etmektedir. Tıp endüstrisinde teknoloji gelişmeye devam ettiğinde, iki terimin daha ayrı hale gelmesi muhtemeldir. Ancak, farklılıklar örneklerle anlaşılabilir:

Telesağlık:

  • Halkı bir hastalık salgını hakkında uyaran bir halk sağlığı yazılımı
  • Sağlık eğitimi video konferans ağı

Teletıp:

  • Doktorların görüntülü sohbet yoluyla hastaları uzaktan tedavi etmelerini sağlayan bir mobil uygulama
  • Birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarının, başka bir yerde hızlı muayene için bir dermatoloğa döküntü veya ben hasta fotoğraflarını göndermesine olanak tanıyan bir yazılım çözümü

Teletıp Tarihi

Teletıp, yaygın inanışın aksine yeni bir uygulama değildir. Gerçekten de teletıp kavramının geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Uzak bölgelerdeki birkaç hastanenin hastalara hizmet vermesiyle başlayan süreç, tedavi yelpazesinde bütünleştirici bir ağ haline geldi. Teletıp tarihi, bugün bulunduğumuz yere nasıl ulaştığımızı gösterecek.

İç Savaş boyunca, tıbbi malzeme ve hizmet talep etmenin yanı sıra, telgraf kullanılarak zayiat ve yaralanmalar bildirildi. Kabul edilen ilk teletıp yeniliklerinden biri olarak kabul edilir.

Teledactyl” 1922’de Dr. Hugo Gernsback tarafından bir bilim dergisinde yayınlandı. Gernsback, bu duyusal geri bildirim sisteminin, doktorların hastalarını bir TV ekranından görmelerine ve kilometrelerce uzaktan robot kollarla dokunmalarına izin vereceğini öngördü.

Bu tarihten sonra günümüze kadar olan gelişmeler hızla artmıştır. Günümüzde birçok insan, cep telefonları ve bilgisayarlar gibi basit teletıp ekipmanlarına erişebilmektedir. Artan bağlantı sayesinde, bireyler kırsal alanlarda ve yoğun kentsel alanlarda bir sağlayıcı ile kolayca iletişim kurabilir. Örneğin, artık canlı video teletıp teknolojimiz var. Yine de, ABD nüfusunun çoğu çevrimiçi görüntülü sohbet uygulamaları (Skype veya Facetime gibi) konusunda deneyime sahiptir ve bunları kullanmak için bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanır. Evde kullanılan tıbbi cihazlar, bakıcıların hayati değerden glikoz seviyelerine kadar her şeyi izlemesine olanak tanır. Doktorlar çok önemli tıbbi bilgileri toplayacak ve hastalar bir doktorun ofisine ayak basmak için gitmeden karar verecekler.

2026’da teletıpın 175 milyar dolarlık bir sektör olması ve modern sağlık hizmeti sunumunun ayrılmaz bir parçası olması bekleniyor. Teletıp tarihi, başladığımız yerden bugüne kadar geldiğimizi gösteriyor, ancak daha gidilecek çok yol var.

Sonuç

Başlangıçta, teletıp uzak bölgelerde, yerel sağlık merkezlerinden uzakta veya tıbbi sağlayıcıların yetersiz olduğu yerlerde hastaları tedavi etmek için geliştirildi. Teletıp bugün hala bu sorunları çözmek için kullanılıyor olsa da, giderek daha verimli tıbbi bakım için bir araç haline geliyor. Bugün bağlantılı hastanın doktorun bekleme odasında daha az zaman harcaması ve küçük ama acil durumlar için ihtiyaç duyduğunda hemen tedavi görmesi gerekiyor.

Aşırı yüklenmiş birçok tıp uzmanının bulunmamasıyla birleştiğinde, bu daha uygun tedavi talebi teletıp şirketlerinin yükselişine yol açtı. Çoğu hastalara, kuruluş tarafından ödenen bir nöbetçi doktor aracılığıyla 7/24 tıbbi tedaviye erişim sağlar. Diğerleri, bireysel vakaları dışarıdan temin etmek için hastanelere ve daha kapsamlı sağlık merkezlerine ekstra klinik personel ve uzmanlara erişim sağlar. Bazılarında doktorların hastalarına sanal ziyaretler yapmak için kullanabilecekleri bir teletıp ağı da vardır.

Teletıp, bağımsız kalmanın veya sağlıklı bir alt çizgiyi sürdürmenin zor olduğu dinamik bir sağlık hizmeti ortamında tıbbi uygulamalara avantaj sağlamanın bir yolu haline geliyor.0 Comments

Bir cevap yazın

Bizi Takip Edin

Back to top